کامیون کمپرسی-ساخت اتاق کمپرسی

ساخت اتاق کمپرسی و بررسی 3^ مرحله ساخت کامیون زباله کش!!

ساخت اتاق کمپرسی برای هر نوع کامیونی متفاوت است. با توجه به نوع ماشین و موتور و کاربری اتاق کمپرسی طراحی و ساخته می شود. کامیون های سنگین یکی از عوامل اصلی انتشار گازهای گلخانه ای هستند. برقی‌سازی پیشرانه گزینه‌ای برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای با افزایش راندمان تبدیل انرژی است. ... بیشتر بخوانید