ماشین کمپرسی حمل زباله - زباله کش

ماشین کمپرسی حمل زباله - اتاق کمپرسی - احمدی خیبر


زباله کش یکی از مهمترین ماشین کمپرسی های خدمات شهری شهرداری است. کار ماشین حمل زباله جمع آوری زباله از سطح شهر است که روزانه باید انجام شود. این ماشین بخاطر تعدد انواع زباله دارای مدل های مختلفی است. هر کدام از این مدل ها برای یک نوع زباله مثل زباله منازل، بیمارستانی و صنعتی است. سالم بودن هر کدام از این قطعات به یک اندازه مهم است. مبحث این نوشته بررسی انواع ماشین کمپرسی زباله و اتاق کمپرسی های تولیدی شرکت احمدی خیبر است.

فهرست سر تیتر ها:

تاریخچه ساخت ماشین حمل زباله برای دفع زباله ها:

انواع زباله و مقدار خطر هر کدام برای محیط زیست:

توضیحات مختصر در مورد انواع زباله ها و میزان خطری بودن آن ها:

نحوه مدیریت زباله ها و دفع ایمن آن ها:

انواع ماشین زباله بر اساس نوع زباله و طریقه امحاء کردن آن ها:

نکاتی در مورد ماشین های حمل پسماند کشاورزی:

نتیجه گیری از مقاله ماشین های کمپرسی زباله:

چند سوال متداول درمورد مقاله حمل زباله و انواع زباله:

فهرست تصاویر:

حمل زباله 1-ماشین حمل زباله

حمل زباله 2-تخلیه زباله

حمل زباله 3-اتاقک کمپرسی زباله

تاریخچه ساخت ماشین حمل زباله برای دفع زباله ها:

تلنبار شدن زباله ها یکی از دغدغه های جامعه از قدیم است. لذا مردم نیاز داشتند یک مرکزی مسئولیت زباله ها را به عهده بگیرد. زیرا با افزایش جمعیت مردم زباله ها هم بیشتر می شدند. افزایش زباله ها باعث تلنبار شدن آن روی هم میشد پس شهردار باید آن ها را جمع آوری می کرد. برای این کار ماشین هایی دارای اتاق کمپرسی را اختصاص دادند تا زباله های شهری را جمع کنند. و در مکانی امن تصویه کنند. با افزایش علم و پیشرفت در پزشکی و صنعت این جامعه ها نیازمند تخلیه زباله خود شدند. پس ماشین حمل زباله مخصوص این جامعه ها ساخته شد.

امروزه انواع بسیاری ماشین حمل زباله ahmadikheybar وجود دارد که هر کدام را برای مکان های خاصی ساختیم. مانند ماشین حمل زباله شهری، بیمارستانی، صنعتی و رادیواکتیو. هر کدام این زباله ها باید به یک روش خاصی جمع آوری و تصویه شوند تا بازیافت و ایمن شوند. تصویر حمل زباله 1 را مشاهده کنید.

عنوان زباله کش
نویسنده مریم سلیمانی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 1558 کلمه
مدت زمان 15 دقیقه

انواع زباله و مقدار خطر هر کدام برای محیط زیست:

موادی که نتیجه فعالیت های مختلف زندگی انسان است و وجودش در محل کار و زندگی مضر است، زباله گویند. این مواد به صورت مستقیم یا نا خواسته توسط انسان تولید می شوند و فاضلاب شامل آن نمی شود. زباله یا پسماند شامل موارد زیر می شود:

 1. زباله های شهری: زباله هایی که ماشین های زباله کش از سطح شهر و محل زندگی تخلیه می کنند. این زباله ها هنگام فعالیت های روزانه انسانی در روستا و شهر یا هر محل زندگی دیگری تولید می شود.
 2. زباله های بیمارستانی: بیمارستان و مراکز پزشکی به دلیل وجود انواع بیماری ها منبع آلودگی عفونی است.
 3. زبااله های خطرناک: شامل تمامی زباله هایی است که بیماری زا، سمی، مشتعل، خورنده هستند.
 4. زباله های کشاورزی
 5. زباله های صنعتی

برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله مشخصات اتاقک کمپرسی و انواع آن مراجعه کنید.

کمپرسی حمل زباله - زباله کش

کمپرسی حمل زباله – اتاق کمپرسی – احمدی خیبر

حمل زباله 1-ماشین حمل زباله

توضیحات مختصر در مورد انواع زباله ها و میزان خطری بودن آن ها:

 1. زباله های شهری: زباله های شهری دارای دو گروه زباله خشک و تر است. بیشتر زباله های منازل که محصولات خوراکی هستند پسماند تر هستند. پسماند خشک شامل زباله تجدید پذیر مثل کاغذ و شیشه و… است. همچنین زباله های غیر قابل تجدید مثل بطری و پاکت نوشیدنی ها، شیشه های سرامیکی. کمپرسی مخصوصی این زباله ها را حمل می کند.
 2. زباله های بیمارستانی: به تمامی زباله های تولیدی این مراکز زباله پزشکی گویند و در اتاق کمپرسی خاصی تخلیه می کنند. این مراکز بیمارستان، آزمایشگاه، مراکز بهداشتی-درمانی و… هستند. جمع آوری این زباله های منشا انواع عفونت و بیماری ها دارای اهمیت ویژه ای است.
 3. زباله های خطرناک: این زباله ها به مراقبت ویژه ای نیاز دارند تا آسیبی به محیط زندگی نرسانند. این زباله ها می توانند معمولی، بیمارستانی، کشاورزی و صنعتی باشند که مدیریت ویژه ای می طلبند، پسماند ویژه هستند.
 4. زباله های کشاورزی: این پسماند ها شامل مردار جانوران و کود می شود که قابل استفاده نیستند. این پسماند ها را با اتاق کمپرسی از محصولات کشاورزی دور می کنند. زیرا باعث از بین رفتن محصولات نشود و زحمات کشاورز به هدر نرود.
 5. زباله های صنعتی: تمامی زباله هایی که مراکز صنعتی، معدنی، نیروگاه ها، پالایشگاه ها تولید می شوند، گویند. این پسماند ها شامل تمامی زباله های تولیدی هنگام کار می شود. تصویر حمل زباله 2 را مشاهده کنید.

نحوه مدیریت زباله ها و دفع ایمن آن ها:

جمع آوری این زباله ها اهمیت به سزایی دارد تا به محیط زیست جانوران آسیب نرساند. مسئولیت این کار به عهده ماشین های زباله کش ahmadikheybar شهرداری است. شهرداری برای بدون مشکل انجام شدن این کار به یک برنامه سازمانی نیاز دارد. زیرا مدیریت این زباله ها نیاز به دانش ویژه ای دارد. شامل برنامه ریزی تخلیه مرتب در سطح شهر، جداسازی انواع زباله ها و بازیافت و دفع زباله ها می شود.

مراحل انجام این کار برای هر نوع زباله متفاوت است و نیازمند آموزش است. اهمیت این کار برای کم کردن اثرات مضر این زباله ها روی محیط زیست و زندگی آدمی است. این مراحل شامل جمع آوری با اتاق کمپرسی حمل زباله، جداسازی، بی خطر کردن و دفع می شود. روش های دفع شامل سوزاندن، بازیافت و دفع بهداشتی است که دارای عملیات مختلف شیمیایی – زیستی هستند.

جمع آوری زباله - زباله کش

جمع آوری زباله – اتاق کمپرسی – احمدی خیبر

حمل زباله 2-تخلیه زباله

انواع ماشین زباله بر اساس نوع زباله و طریقه امحاء کردن آن ها:

جمع آوری هر کدام از این زباله ها با توجه به ویژگی هایش به اتاقک کمپرسی مخصوصی نیاز دارد. یکی از محصولات مهم شرکت احمدی خیبر تولید انواع مختلفی ماشین کمپرسی زباله کش است. این کمپرسی ها به دسته های مختلفی تقسیم می شوند که ما در اینجا به کمپرسی حمل زباله می پردازیم:

 1. ماشین حمل زباله شهری: این ماشین ساده ترین نوع است که دارای مدل های لودر های جلو، عقب و جانبی(دستی، نیمه اتوماتیک، اتوماتیک) است.
 2. ماشین حمل زباله بیمارستانی: پسماند های پزشکی شامل موارد معمولی، چرکی، طبی و بران می شود. برای مدل عفونی و شیمیایی ابتدا باید زباله را در اتاق کمپرسی امحاء بی خطر کرد. این کار در بیمارستان یا مکانی دیگر به دور از شهر انجام می شود. مکان امحاء کردن زباله های بیمارستانی بستگی به نوع زباله دارد. مثلا زباله عادی را ماشین زباله معمولی به بیرون شهر انتقال می دهد. زباله عفونی و شیمیایی ابتدا باید در دستگاه اتوکلاو زباله خنثی شوند تا به محیط آسیب نرساند. سپس آن را با ماشین زباله بیمارستانی به خارج شهر منتقل کرد.
 3. ماشین زباله کش زباله خطرناک: این زباله ها بسیار خطرناک هستند و ایمن کردن آن ها مراحل خاصی دارد. اتاقک کمپرسی عایق بندی برای جمع آوری آن ساختند که امواج مضر قابلیت عبور از آن را ندارد. با این کمپرسی آن ها را به بیرون شهر و مکان امنی منتقل می کنند. سپس با استفاده از اتوکلاو مخصوص زباله های خطرناک ایمن می کنند. تصویر حمل زباله 3 را مشاهده کنید.

نکاتی در مورد ماشین های حمل پسماند کشاورزی:

زباله اتاق کمپرسی تاثیر زیادی در محیط زیست و زندگی شهروندان دارد پس امحای آن مهم است. مواد زباله موجود در اتاقک کمپرسی کالا های کشاورزی شامل سموم، مردار جانوران و محصولات معیوب کشاورز است. ماشین های اتاقک کمپرسی عایق مخصوص کشاورزی آن ها را به مکانی امن منتقل می کند. سپس با استفاده از دستگاه پیرولیز آن را بی  خطر می کنند. این دستگاه پسماند ها را با دقت تجزیه و بی خطر و محیط رو پاکیزه می کند.

نتیجه گیری از مقاله ماشین های کمپرسی زباله کش:

این مقاله به خلاصه ای از تاریخ ساخت ماشین زباله ahmadikheybar و انواع آن پرداخت. درمورد زباله های شهری، بیمارستانی و صنعتی شرکت احمدی خیبر صحبت کردیم. همچنین انواع زباله های بیمارستانی را گفتیم. شما را با زباله های خطرناک که برای محیط زیست خطر دارند آشنا کردیم. درمورد زباله های کشاورزی گفتیم که اگر دفع و بی خطر نشوند برای محصولات کشاورزی و انسان بسیار مضر هستند. به مدیریت زباله ها پرداختیم که برای بی خطر کردن هر زباله ای باید مراحل خاص خودش را طی کنیم. در مورد ماشین های زباله کش گفتیم و دسته های آن بر اساس نوع زباله را گفتیم. به طور خلاصه مراحل امحاء انواع زباله را توضیح دادیم.

اتاقک حمل زباله - زباله کش

اتاقک حمل زباله – اتاق کمپرسی – احمدی خیبر

حمل زباله 3-اتاقک کمپرسی زباله

چند سوال متداول درمورد مقاله حمل زباله و انواع زباله:

 1. پسماند ها به چند نوع تقسیم می شوند؟

این پسماند ها 5 دسته خانگی-شهری، صنعتی، پزشکی، خطرناک و کشاورزی هستند. که هر کدام به دسته های کوچکتری تقسیم می شود.

 1. تفاوت زباله تر و خشک چیست؟

اکثر زباله های منازل مخصوصا مواد غذایی، تر هستند و با اتاق کمپرسی معمولی شهرداری جا به جا می شوند. همچنین زباله هایی مانند پاکت شیر و کمپوت و بطری و اینا هم جزو این دسته اند. زباله های کاغذی و شیشه ای به زباله های خشک موسوم هستند.

 1. آیا می شود تمام زباله ها را بازیافت کرد؟

خیر. زباله های خطرناک و شیمیایی و اکثر زباله های بیمارستانی قابل بازیافت نیستند. بلکه این ها را باید با استفاده از مراحل امحاء زباله بی خطر و امن کرد. سپس سوزاند یا در مکانی امن که به محیط زیست آسیب نرساند زیر خاک دفن کرد.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *