عملیات قیر پاشی با استفاده از ماشین قیر پاش - تاثیرات جوی بر قیر پاشی

عملیات قیر پاشی با استفاده از ماشین قیر پاش - تاثیرات جوی بر قیر پاشی - احمدی خیبر


تاثیرات جوی بر قیرپاشی امری بسیار مهم و کارآمد می‌ باشد. با توجه به تاثیرات جوی بر قیرپاشی، عمل قیرپاشی محدود به ماه ‌هایی از سال می‌ شود. این عمل در هوای گرم توسط ماشین قیر پاش اجرا می‌ شود. پس از اجرای زیرسازی که اولین مرحله است، باید مرحله قیرپاشی انجام گیرد. برای آسفالت کاری با استفاده از انواع قیر پاش باید به استاندارد اطمینان داشت. مواد اولیه‌ نامناسب استفاده شده در قیرپاشی به خصوص در دمای بالا باعث خرابی آسفالت می ‌شود. تاثیرات جوی در شرایط آب و هوایی هم تاثیر بسزایی بر قیرپاشی دارد. احمدی خیبر بهترین کمپرس سازی در اصفهان است که می توان انواع قیر پاش را تهیه نمود.

فهرست تصاویر

عملیات قیرپاشی 1اجرا عملیات قیرپاشی

عملیات قیرپاشی 2قیرپاشی خیابان

عملیات قیرپاشی 3 قیرپاشی و زیرسازی

ویژگی ‌ها و مشخصات انواع قیر در اجرا عملیات قیرپاشی

برای تشخیص نوع مرغوب قیر، باید از ویژگی‌ های آن و انواع قیر پاش ahmadikheybar اطلاعات کافی داشته باشیم. تا بتوانیم یک قیر با طول عمر بالا متناسب با نیاز خود انتخاب کنیم. قیر مرغوب در تاثیرات جوی بر قیرپاشی، اهمیت دارد.  موارد زیر مشخصات فنی انواع قیر را شامل می ‌شود.

 • درجه نفوذ: کیفیت و کاربرد قیر بهتر می‌ شود، به شرطی‌ میزان نفوذ قیر برحسب دهم میلی ‌متر، کمتر باشد. مقدار نفوذ برحسب دهم میلی ‌متر است.
 • ویسکوزیته: میزان گرانروی یا لزجت را با روش سینماتیک یا به وسیله ‌ی دستگاه Saybolt Furol اندازه‌ گیری می‌ کنند. هر چقدر میزان ویسکوزیته بیشتر باشد، قیر خاصیت جامد بالایی دارد.
 • نقطه اشتعال: دمایی است که اگر قیر به آن نقطه برسد با نزدیک کردن شعله، گازهای درون آن مشتعل می‌شوند.

 

معرفی آسیب رطوبت یکی از تاثیرات جوی بر قیرپاشی  

عملکرد، دوام خدمات روسازی به این بستگی دارد که چه مقدار از قیر را می ‌توان به سطح سنگدانه چسباند. استحکام اتصال قیر به سطح سنگدانه ‌ها با خواص فیزیکی و شیمیایی در تاثیرات جوی بر قیرپاشی ارتباط دارد. در صورت نفوذ رطوبت و تاثیرات جوی بر قیرپاشی، اتصال کاهش می ‌یابد. اثر آب بر کاهش توانایی قیر برای آگلوتینه شدن به سطح سنگدانه در اوایل قرن بیستم شناخته شد. از آن زمان، تلاش زیادی برای شناسایی مکانیسم آسیب رطوبت در تاثیرات جوی بر قیرپاشی  صورت گرفته است. درک فرآیند نفوذ آب و تاثیرات جوی بر قیرپاشی که منجر به سلب شدن می‌ شود، برای کنترل و رفع مشکل بسیار مهم است.

اجرا عملیات قیر پاشی - تاثیرات جوی بر قیر پاشی

اجرا عملیات قیرپاشی – تاثیرات جوی بر قیرپاشی – احمدی خیبر

عملیات قیرپ1اجرا عملیات قیرپاشی

کنده شدن یا ریزش و نرم شدن در اثر چسبندگی یا شکست انسجام، می ‌تواند ضرر اقتصادی برای جامعه باشد. تحقیقاتی در مورد تاثیرات جوی بر قیرپاشی صورت گرفته، یکی از آن ‌ها شناسایی مکانیسم ‌های آسیب رطوبت است. تئوری چسبندگی، عواملی که در جداسازی نقش دارند و راه‌حل ‌های جلوگیری یا به تاخیر انداختن بروز مشکل انجام شده. تئوری چسبندگی: به تماس و جاذبه دو طرفه دو ماده در سطوح آن بستگی دارد. قدرت پوشش: به ایجاد تماس نزدیک قیر مایع شده با سطوح مصالح سنگی، قدرت پوشش مصالح نامیده می‌شود. قدرت پوشش قیر با استفاده از ویسکوزیته آن کنترل می‌شود. ویسکوزیته کمتر، باعث قدرت پوشش بالاتر می‌شود.

اطلاعات اولیه در مورد تاثیر جوی آسیب رطوبت در قیرپاشی

اشکال اصلی پریشانی مرتبط با تاثیرات جوی رطوبت در قیر پاشی عبارتند از: از بین رفتن چسبندگی و نرم شدن. لایه برداری، جداسازی فیزیکی قیر و سنگدانه است. لایه برداری در اثر از بین رفتن چسبندگی بین قیر و سطح سنگدانه، به دلیل رطوبت ایجاد می‌ شود. نرم شدن ممکن است به عنوان از دست دادن استحکام مخلوط ‌ها در تاثیرات جوی بر قیرپاشی باشد. نرم شدن ناشی از کاهش انسجام به دلیل نفوذ و رطوبت داخل قیر یا ماستیک تعریف می ‌شود. مکانیسم آسیب رطوبت و تاثیرات جوی بر قیرپاشی: دیدیم که تأثیر آب بر عملکرد و دوام روسازی مشخص شد. محققان توجه خود را به فرآیند نفوذ آب در تاثیرات جوی بر قیرپاشی معطوف کردند.

قیر پاشی خیابان - تاثیرات جوی بر قیر پاشی

قیرپاشی خیابان – تاثیرات جوی بر قیرپاشی – احمدی خیبر

قیرپاشی 2قیرپاشی خیابان

این فرایند در تاثیرات جوی می‌ تواند منجر به تغییراتی در سیستم مخلوط آسفالتی و خسارت  بر قیرپاشی شود. تاثیرات جوی آسیب رطوبت به روش های مختلفی بر قیرپاشی می‌ تواند رخ دهد. یکی از تاثیرات جوی بر قیرپاشی، ورود بارندگی به لایه روسازی و جریان از طریق منافذ ماکرو است. آب می ‌تواند در داخل مخلوط پس از باران باقی بماند. در زیرلایه روسازی می ‌تواند یک بستر مرطوب وجود داشته باشد. رطوبت در داخل سنگدانه حتی پس از مخلوط کردن باقی می ‌ماند. مشخص شد که حداقل یک لایه مولکولی از آب می ‌تواند پس از مخلوط کردن باقی بماند. به دمای حدود 1000 درجه سانتی‌گراد برای حذف کامل رطوبت از سطح سنگدانه نیاز است.

2 نکته اجرایی تاثیرات جوی بر قیرپاشی در راهسازی:

مرحله قبل از آسفالت روی سطح آماده، جهت چسباندن دو لایه، نیاز به قیرپاشی داریم. میزان قیر مصرف شده بین 0.1 تا 0.4 کیلومتر بر متر مربع متغیر است. میزان قیر مصرفی روی آسفالت با شرایط مختلف متفاوت است. سطحی که آسفالت تازه ریخته شده، باران باریده باشد، یا اینکه اندکی آلوده، گرد و غبار داشته باشد. در سطحی که آسفالت کهنه یا آسفالت سطحی باشد از امولیسیون استفاده کنیم. در مورد اول مقدار ۰.۲۳ تا ۰.۳۵ کیلوگرم در متر مربع  قیر امولیسیون مناسب است. مورد دوم مقدار ۰.۳۵ تا ۰.۶۸ کیلوگرم در متر مربع که باید از قبل با آب رقیق بشود. اینجا به تعریف انواع اندود قبل از اجرای آسفالت با انواع قیر پاش ahmadikheybar می پردازیم.

 • اندود نفوذی(Prime Coat): برای انواع سطوح راه، بافت‌ های متفاوتی وجود دارد. برای بافت ریزدانه، مقدار قیر محلول می ‌تواند 1 کیلوگرم بر متر مربع تغییر کند. برای بافت درشت دانه و باز، مقدار قیر محلول می‌ تواند 2 کیلوگرم بر متر مربع تغییر کند.
 • اندود سطحی(Tack Coat): به پخش لایه‌ای نازک از قیر، یا قیر های مخلوط تندگیر روی آسفالت گفته می‌ شود. اگر فاصله زمانی لایه‌ های مختلف آسفالتی کوتاه باشد می ‌توان از اجرای لایه‌ی Tack Coat خودداری کرد. تاثیرات جوی بر قیرپاشی همانند تمیز نگه داشتن سطح آسفالت ریخته شده و عدم بارندگی شرط خودداری است.

11 نکته ایمنی مربوط به تاثیرات جوی بر قیرپاشی و جاده‌ سازی:

 • باید ایمن ‌سازی جاده به نحوی انجام شود که تاثیرات جوی بر قیرپاشی موجب ترافیک نشود.
 • بهتر است این عملیات در ساعات کم ترافیک انجام شود.
 • اگر امکان دارد جاده بسته شود تا انجام این عملیات با استفاده از انواع قیر پاش احمدی خیبر به درستی صورت گیرد.
 • پس از اتمام کار قیرپاشی با قیر پاش ahmadikheybar باید کیفیت کار انجام شده توسط ناظران کنترل شود.
 • در صورت وجود مشکل مانند شکاف یا ترک در سطح آسفالت، آن را با قیر بپوشانند.
 • اگر مواد اولیه‌ ی استفاده شده مرغوب باشد باعث می‌شود آسفالت از کیفیت مناسبی برخوردار شود.
 • در هنگام قیرپاشی نباید باران یا برف در حال باریدن باشد. بارش ‌ها می ‌توانند بر روی قیر و کیفیت آن تاثیر منفی بگذارند.
 • بهترین زمان برای قیرپاشی، روز های آفتابی و گرم است. جزو مهم ترین تاثیرات جوی بر قیرپاشی می ‌باشد.
 • چنانچه هوا رو به گرمی برود، حداقل درجه حرارت هوا برای قیرپاشی 10 درجه سانتی‌ گراد است.
 • اگر هوا رو به سردی رود عملیات قیرپاشی در کمتر از 10 درجه سانتی‌ گراد مجاز نمی ‌باشد. موجب خرابی آسفالت می‌ شود.
 • شرایط هوایی سرد زمانی اتفاق می ‌افتد که دمای اساس یا هوا کمتر از 10 درجه سانتی‌ گراد باشد. چنین محدودیت ‌هایی برای برخی مناطق کشور در ماه‌ هایی از سال باعث طولانی شدن انجام پروژه ‌ها می‌ شود.
قیر پاشی و زیرسازی - تاثیرات جوی بر قیر پاشی

قیرپاشی و زیرسازی – تاثیرات جوی بر قیرپاشی – احمدی خیبر

عملیات قیرپاشی 3 قیر پاشی و زیرسازی

کلام آخر تاثیرات جوی آسیب رطوبت بر قیرپاشی در جاده سازی:

آسیب رطوبت و تاثیرات جوی بر قیرپاشی موضوع مهمی برای محققان روسازی انعطاف پذیر بوده است. کار هایی برای بررسی عواملی که منجر به وقوع آسیب رطوبت می‌ شوند، مکانیسم آسیب رطوبت، و توسعه آزمایش ‌هایی که میزان آسیب رطوبت را ارزیابی می‌ کنند، انجام شده است. این آزمایش ‌ها روی مخلوط ‌های شل یا مخلوط ‌های فشرده انجام شده. با توجه به تاثیرات جوی بر قیرپاشی این عملیات باید در ماه های گرم سال صورت گیرد. امیدواریم که 11 نکته ایمنی مربوط به تاثیرات جوی بر قیرپاشی در جاده سازی کمک فراوانی به شما بکند. احمدی خیبر در تلاش است که بهترین کیفیت را در برابر دیگر رقبا برای شما به ارمغان آورد.

سوالات متداول در رابطه با تاثیرات جوی در قیرپاشی

 • دو مورد از ویژگی ‌های انواع قیر در اجرا عملیات قیرپاشی چیست؟

درجه نفوذ _ ویسکوزیته _ نقطه اشتعال

 • یکی از مهم ترین نکات تاثیرات جوی بر قیرپاشی چیست؟

بهترین زمان برای قیرپاشی، روز های آفتابی و گرم است.

 • انواع اندود در راه سازی چیست؟

اندود نفوذی(Prime Coat) – اندود سطحی(Tack Coat)

موضوع: تاثیر شرایط آب و هوایی بر کیفیت قیرپاشی
تاریخ: 2 آبان
نویسنده: سحر مظاهری

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *