ساخت قیر - قیر ساز

ساخت قیر - قیر ساز - احمدی خیبر


پریمکت قیر 24 ساعت قبل از آغاز شدن عملیات آسفالت انجام می‌گیرد. لازمه این کاراین است که دستگاه قیر پاش به طورکاملا یکنواخت با درجه حرارت مشخص در سطح راه پخش شود. حداقل مصرف قیر پاش برای سطح شنی ریز راه برابر8.0کیلوگرم در مربع و درسطح دانه درشت 2کیلوگرم می‌باشد. استفاده ازانواع قیر پریمکیت قیردر سطح جاده بستگی به درجه حرارت هوا دارد. در هوای سرد قیر نوع RC70در هوای معتدل MC70 ودر هوای گرم SC70استفاده می‌شود. متوسط مصرف قیرپریمکیت2.1 کیلو درهرمتر مربع است. حداقل درجه حرارتی که می‌توان پریمکیت قیررا اجراکرد 10درجه سانتی گراد به بالامی‌باشد ودرهوای مه آلود،بارانی،مرطوب اجرای آن مجازنمی‌باشد.شرکت احمدی خیبراطلاع کامل تری دراین مورد به شما ارائه خواهد داد.

فهرست تصاویر

انواع قیر 1تک

انواع قیر 2سیل کت

انواع قیر 3چیپ سیل

پریمکیت قیرچیست؟و 2کاربردهایی که در راه وجاده سازی دارد

یکی از کاربردهای قیر پاش پریمکیت قیر اجرای آسفالت تازه بر روی آسفالت قدیمی است. لازم است قبل ازاجرا سطح توسط جاروی میکانیکی وهوای فشرده کاملا تمیزشود. برای چسبندگی بهتر بین لایه ها آسفالت قدیم و جدید  یه لایه تک کت بر روی آسفالت قدیمی پخش می‌کنند. تک کت پخش یک لایه بسیارنازک ازامولسیون قیرکه رقیق شده است که به مقدار3تا6کیلو برروی آسفالت قدیمی پخش می‌شود.

کامیون قیر - حمل قیر

کامیون قیر – حمل قیر – احمدی خیبر

انواع قیر 1تک

درعملیات پریمکت قیر باید دستگاه تک کت کاملا سالم باشد تا از به طور یکنواخت در سطح جاده پخش شود.هنگام اجراعملیات پریمکت قیرمی‌بایست جاده یا خیابان کاملا مسدود گردیده و هیچ نوع رفت و آمدی برسطح آن صورت نگیرد.ضروری است هنگام عملیات پریمکت قیرسطح راه کاملا خشک و تمیز باشد و هوا بارانی یا مه آلود نباشد.احمدی خیبر با کارنامه ای موفق در صنعت کامیون سازی آماده هرگونه همکاری با مشتریان خود است.

مدل چیپ سیل و کاربرد آن در راه سازی

ازمدل چیپ سیل جهت اجرای روکش آسفالت سطحی استفاده می‌شودکه بیشترین کاربرد آن در جاده های روستایی وکم ترافیک است. چیپ سیل باعث می‌شود که آسفالت خاصیت ضد آب پیدا کرده وباعث درزگیری ترک های کوچک می‌شود. در این عملیات ماشین های که دارای مخزن قیر امولسیون ومصالح های سنگی هستند انجام می‌گیرد. در موقعی که ماشین حرکت می‌کند ابتدا قیرامولسیون بر روی جاده پاشیده می‌شود.سپس مصالح سنگی از مخزن مورد نظر بر روی قیر ریخته می‌شود. سپس قلطک های لاستیکی با حرکت در جاده باعث فشردگی مصالح درلایه قیری می‌شوند.یکی از بزرگترین وپیشرفته ترین شرکت ها در زمینه ی ساخت قیر پاش، تانکر،شرکت ahmadikheybar می‌باشد. شما با تماس با شرکت ما می‌توانید از مشاورین ما مشاوره کاربردی دریافت کنید.

عملکرد پریمکت قیر برروی سطح جاده چگونه انجام می‌شود؟

پریمکت قیراگربه عنوان‌عامل چسبنده استفاده نشودامکان لغزش وتنش‌های درآسفالت بیشترمی‌شود ودر آخر باعث شکست سطح آسفالت می‌باشد. چسبندگی زیادی که داردباعث اتصال محکم و مطمئن بین دولایه آسفالت عالی است. یکی از بهترین قیرهای که برای انجام پریمکت قیراستفاده می‌شود،قیر امولسیونی است. باتماس با شرکت احمدی خیبر بهترین مشاوره هارو دریافت کنید و بعد تصمیم بگیرید.
یکی از روش ها نصب پریمکت قیردرجاده ها،قرار دادن آنها با استفاده از کامیون های سمپاش است. این کامیون باید با سرعت یکنواخت حرکت کند تا عملیات پریمکت قیربه صورت یکدست و یکسان انجام شود. توجه داشته باشید که مقدارماده ی استفاده شده درپریمکت قیربردوام جاده اثرگذاری مستقیم می‌گذارد. بهتر بخواهیم بگوییم این عملیات استفاده بیش ازحد از قیر نیست. مقدار مناسب پریمکت قیربا توجه به شرایط راه و جاده و میزان عیوب که وجود دارد مشخص می‌شود.  برای اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت  احمدی خیبر  به آدرس ahmadikheybar مراجعه کنید.

قیر با کیفیت - کمپرس قیر

قیر با کیفیت – کمپرس قیر – احمدی خیبر

انواع قیر 2سیل کت

برای انتخاب قیرهای مصرفی چه شرایطی باید بررسی شود؟

 • در شرایطی که هوا سرد است،قیرهایی با کندروانی مثل MC30-MC70-RC70مناسب می‌باشد.
 • در شرایطی که هوا معتدل و گرم است،قیرهایی مثل MC250-MC70-MC30مناسب است.
 • در صورتی که بافت راه شنی متراکم درشت و بازباشدعلاوه بر قیرهای بالا می‌توان از قیرهایی باکندی بیشترمثلMC250استفاده کرد.
 • اگرزمان بیش از24ساعت دراختیار داشته باشیم برای به عمل آمدن وجذب قیربه سطح شنی ازقیرهای کندروانی بیش‌ازMC250مناسب نیست.
 • اگر به هر دلیل پریمکت قیر بعد از 48 ساعت جذب سطح جاده و راه نشود تا زمانی که قیر در بافت سطحی نفوذ کند فرصت داده می‌شود.در صورت صلاحدید می‌توان با پخش ماسه تمیز روی پریمکت قیر،قیر اضافی را جذب کرد.
 • به دلیل مسائل زیست محیطی استفاده از قیرامولسیونی مناسب است آنیونیSS-1H،کاتیونیCSS-1H نمونه هایی هستند که برای اندود نفوذی به کارمی‌روند.

تک کت یا اندود سطحی چیست و چه فرقی با پریمکت دارد؟

همانطورکه گفته شد تک کت هر دو وظیفه پرکردن خلل و اندود کردن آسفالت به کار میروند. پخش لایه قیر مایع با کندروانی کم و متوسط روی سطح شنی راه اندود یا پریمکت روی یک سطح آسفالتی را اندود یا تک کت می‌نامند. استفاده از قیرهای امولسیونی برای اجرای پریمکت قیر بر روی بیس های با دانه بندی بسته کار اشتباهی است ونباید انجام شود. چرا که امکان نفوذ به درون لایه بیس راپیدا نکرده و به صورت لایه نازکی روی بیس باقی خواهدماند.پریمکت قیربرای تحکیم و افزایش استحکام بافت آسفالت و تک کت با آسفالت استفاده می‌شود.یکی دیگر از بهترین قیرهایی که میتوان استفاده کرد CRS-1 وCRS-2هستند چون ازسرعت شکستن بالایی بر خورداربوده وآمادگی سریعی برای اجرا خواهند داشت.

سطل قیر - قیر داغ

سطل قیر – قیر داغ- احمدی خیبر

انواع قیر 3چیپ سیل

تعدادی از مزایا و موارد استفاده از کاربرد پریمکت قیر

 • به لایه اساس نفوذ می‌کند و باعث چسبیدن مصالح و سنگدانه های روی لایه اساس می‌شوند.
 • سطح لایه اساس را محکم و سخت می‌کند در هر متر مربع تا 1.2 کیلو قیر امرلسیون باید پاشیده شود.اما با قیر mcاین متراژ به 1.2تا 1.8 در هر متر مربع می‌رسد.
 • با پر کردن فضاهای خالی که در لایه اساس وجود دارد آن را کاملا آب بندی می‌کند.
 • در شرایطی که آبگیر ناشی از باران ایجاد شود نباید از پریمکت قیر استفاده کرد و باید آن را خشک نمود.
 • پریمکت قیرباید به خوبی در سطح نفوذ کرده تا تاثیر خوبی داشته باشد.بهتر است قبل از پاشیدن قیر اساس هایی که کهنه تر هستند و گرد و خاک دارندبه سطح آن آب پاشیده شود.

سوالات متداول راجب پریمکت قیرو تک کت یا اندود

 1. آیا پریمکت قیرفقط برای آسفالت های قدیمی مورد استفاده است؟ بله،. برای چسبندگی بهتر بین لایه ها آسفالت قدیم و جدید یه لایه تک کت برروی آسفالت قدیمی استفاده می‌شود.
 2. پریمکت قیراگربه عنوان‌عامل چسبنده استفاده نشود چه مشکلاتی رخ خواهد داد؟ پریمکت قیراگربه عنوان‌عامل چسبنده استفاده نشودامکان لغزش وتنش‌های درآسفالت بیشترمی‌شود.
 3. در هوای گرم از کدام مدل پریمکت میتوان استفاده کرد؟ در شرایطی که هوا معتدل و گرم است،قیرهایی مثل MC250-MC70-MC30مناسب است.

شرکت ahmadikheybar در این سالها تمام تلاش خودرا به کار گرفته تا بهترین کیفیت را به مشتریان خود ارائه دهد.

جمع ‌بندی نهایی و نتیجه گیری درمورد پریمکت قیر

 • در صنعت جاده‌سازی از انواع قیرها و امولوسیون‌ها استفاده می‌شود.پرکاربردترین آنها شامل تک کت، پریمکت، پوشش مالچ، سیل کت، چیپ سیل و … هستند. هرکدام از این قیرها می‌توانند کاربردهای زیادی داشته باشند. پریمکت قیر به منظورنفوذ در خلل و فرج، اندود کردن و چسباندن مواد آسفالت به سطح اساس و تک کت یک لایه نازک قیر رقیق است. بر روی سطح آسفالت و براي جلوگيري از خیزش دو لايه برروي يكديگراستفاده می‌گردد. تک کت و پریمکت می‌توانند ازنظرنوع قیر، کاربرد، زمان اعمال برروی سطح جاده و … باهم تفاوت‌هایی داشته باشند. امامی‌توان گفت هدف استفاده ازهردوی آنها تحکیم آسفالت جاده و حفظ ساختار آن است.
نویسنده امید فروتن
تاریخ 24/04/1402
مزایا استحکام،چسبندگی
سازگار با محیط زیست بله

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *